Νέα του ιστοχώρου

Picture of Γεώργιος Κυριακίδης
Αναβάθμiση Συστήματος
by Γεώργιος Κυριακίδης - Friday, 15 February 2019, 9:07 AM
 

Έγινε αναβάθμιση του συστήματος ώστε να παρέχει ασφαλή (κρυπτογραφημένη) σύνδεση στους χρήστες. Παράλληλα η πλατφόρμα είναι πλέον συμβατή με τον νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR).


 
Picture of Γεώργιος Κυριακίδης
Αναβάθμιση συστήματος.
by Γεώργιος Κυριακίδης - Tuesday, 20 February 2018, 8:58 AM
 

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της πλατφόρμας από την έκδοση 2.7 στην έκδοση 3.1.

 
Picture of Γεώργιος Κυριακίδης
Πρόγραμμα "Μαθαίνω τον Στίβο!"
by Γεώργιος Κυριακίδης - Monday, 26 January 2015, 10:51 AM
 

Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος "Μαθαίνω τον Στίβο!" για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες, καλή διασκέδαση!